Forbrugerrådet Tænk satte i april fokus på ViaGoGo og andre udenlandske secondary ticketing foretagenders ulovlige salg af billetter til koncert-, kultur- og sportsarrangementer i Danmark. Danske Koncert- og Kulturhuse (DKK) bakkede ligesom Dansk Live, de officielle billetudbydere og andre berørte parter op om initiativet. Og nu er de relevante ministre gået ind i sagen.

Det er især større venues som arenaer, stadioner og festivaler, der kæmper med det ulovlige videresalg af billetter. Men flere af DKK’s medlemmer – fx DR Koncerthuset og Musikhuset Aarhus – har i de senere år stadigt hyppigere oplevet, at ViaGoGo og andre udenlandsk baserede billetplatforme med hjælp fra mellemmænd og købsrobotter opkøber eftertragtede billetter til særligt populære danske arrangementer, og derefter sælger dem videre til overpris.

Dansk lov er ellers ikke til at tage fejl af: Det er ulovligt at videresælge billetter med fortjeneste. Og det har det været i 100 år. Alligevel foregår det ulovlige videresalg hver eneste dag til priser der ofte udgør flere gange den oprindelige pris. Og salget foregår hyppigt til mindre erfarne billetkøbere, som køber billetterne i den tro, at der er tale om den officielle billetudbyder og den korrekte pris.

Men der stopper ulovlighederne ikke. I mange tilfælde bliver den samme billet nemlig solgt flere gange med det resultat, at køberen ikke kommer ind til det pågældende arrangement, fordi en anden i forvejen er gået ind på en billet magen til. Og i atter andre tilfælde, modtager køberen slet ikke sin billet, eller får en falsk billet.

Både danske billetudbydere og arrangører har i årevis gjort politikere, politi og andre relevante instanser opmærksomme på problemet, og har også anmeldt en række sager til politiet uden resultat. Men Forbrugerrådet Tænks april-henvendelse til de relevante ministre (Kulturminister Mette Bock (LA), daværende Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og Justitsminister Søren Pape Poulsen (K)) og Folketingets Kulturudvalg har endelig sat skred i tingene.

Socialdemokraternes kulturordfører Mogens Jensen indkaldte på baggrund af Forbrugerrådet Tænks henvendelse til et åbent samråd i Folketinget den 6. juni, og her lykkedes det Mogens Jensen at få de tre ministre til at give tilsagn om en række initiativer på området.

Kulturministeren lovede således at iværksætte en informationskampagne i samarbejde med branchen, så publikum bliver klar over de mulige konsekvenser ved at købe billetter hos de uautoriserede billetudbydere. Justitsministeren ville undersøge muligheden for at lade det nyligt etablerede landsdækkende center for IT-kriminalitet (LCIK) gå ind i sagen. Og alle tre ministre var enige om, at ville tage problemet om det ulovlige videresalg af billetter op med deres kolleger i EU med henblik på at skabe ens retningslinjer – efter dansk mønster – i hele EU.

Kulturminister Mette Bock har efterfølgende i et brev til Forbrugerrådet Tænk bekræftet disse initiativer, der et langt stykke hen ad vejen støtter den flerstrengede strategi, som DKK i forlængelse af Forbrugerrådet Tænks oprindelige henvendelse foreslog iværksat. Og som det fremgår heraf bidrager DKK gerne til en fælles branchekampagne på området, som kan medvirke til at sikre, at forbrugerne bruger de autoriserede billetudbydere i stedet for de ulovligt opererende online-platforme.

Allerede nu har Forbrugerrådet Tænks indsats imidlertid haft konkrete resultater. En dialog med Google om problemet har således resulteret i, at ordlyden på ViaGoGos annoncer påinternationalt plan ændres, så det groft vildledende ord ”official” fra Viagogos adwords annoncer slettes. I Danmark har Google også fjernet udsagnet ”priserne stiger” fra annoncerne, der skulle tilskynde billetkøberne til at købe hurtigt.

At disse formuleringer nu er væk, forandrer naturligvis ikke ved det fundamentalt ulovlige i at videresælge billetter til overpris, som ViaGoGo og andre lignende hjemmesider praktiserer. Og i den forbindelse er det yderligere et problem, at det er muligt for de pågældende websites at købe sig til en topplacering i annoncør-hierakiet hos Google – når billetkøbere søger efter billetter til et arrangement.

DKKs 25 medlemmer sælger hvert år tilsammen op imod 3 mio. billetter gennem én af disse autoriserede billetudbydere: Billetlugen, Billetten eller Ticketmaster. 

Facts om videresalg af billetter

  • I Danmark er videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer til en højere pris end billetternes oprindelige pris forbudt. Det er senest fastslået i ”Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer” fra 2007 (https://bit.ly/2pYjRUe).
  • Lignende lovgivning findes i andre lande – men langt fra alle. England, som i årevis har været hjemland for flere billet-hjemmesider, der ulovligt har solgt billetter i Danmark, har først i starten af 2018 fået lovgivning, der sætter en begrænsning for billetsalgets omfang, idet anvendelsen af robot-teknologi til at erhverve billetterne er blevet gjort ulovlig i England (https://bit.ly/2GuXBau). Den mest kendte af de uautoriserede billetudbydere, ViaGoGo, er registreret i Schweiz, hvor videresalget ikke er ulovligt.
  • Omfanget af markedet for ulovligt videresalg af billetter til overpris er i sagens natur ikke 100% kortlagt – heller ikke i Danmark. Den internationalt anerkendte markedsanalysevirksomhed, Technavia (technavia.com), der har specialiseret sig i analyser på teknologiområdet, publicerede i 2015 en rapport, der anslog det internationale marked for videresalgaf billetter til at udgøre knapt 9 mia. US$. Technavia skønnede dengang, at videresalgs-markedet vil vokse til godt 15 mia. USD i 2020 – mere end 90 mia. danske kroner. Heraf vurderes billetter til sportsbegivenheder at udgøre godt og vel halvdelen – resten er koncerter, teater, opera, musicals og andre kultur-begivenheder.

Læs mere

  • Læs DKK’s brev til Kulturudvalget som opfølgning påForbrugerrådet Tænks første henvendelse til ministerier og kulturvalgher: https://bit.ly/2Kzzf5v
  • Læs Kulturministerens skriftlige tilbagemelding til Forbrugerrådet Tænk efter det åbne samråd i Folketinget den 6. juni 2018. Hent PDF

Hør mere

  • Hør et længere indslag på Radio 24Syvs kulturmagasin AK 24Syv om det ulovlige secondary ticketing Hør bl.a. kommentarer fra Forbrugerrådet Tænk, Rigspolitiet og Kulturministeren: https://bit.ly/2JmaVTz. Indslaget er produceret inden samrådet i Folketinget.

Se mere

  • Se hele det åbne samråd i Folketinget den 6. juni 2018 indkaldt af Mogens Jensen (S) vedr.ulovligt videresalg af billetter:https://bit.ly/2J1DuBy

Artiklen er publiceret den 7. juni 2018, og opdateret den 21. juni 2018 ifm. udnævnelsen af Rasmus Jarlov som ny erhvervsminister.

Øvrige nyheder
DKK på SmukFest
DKK på SmukFest

15 af DKKs medlemshuse og deres gæster fik et kig bag kulisserne ved årets SmukFest ved et arrangement på festivalens åbningsdag den 8. august. Frivillighedskoordinator Maja Engberg-Sønderskov fortalte engageret om, hvordan SmukFest konstant udvikler...

læs mere
DKK i Montreal
DKK i Montreal

DKKs medlemmer tager hvert år på studietur for at hente inspiration hos internationale kolleger og potentielle samarbejdspartnere. Hvert andet år går turen til et sted i Europa, hvert andet år længere væk. I 2018 var målet Montreal i Canada. Montreal er provinsen...

læs mere
Musikkens hus i Aalborg nyt medlem af DKK
Musikkens hus i Aalborg nyt medlem af DKK

  På DKK’s årsmøde i Horsens den 22. februar optoges endnu et medlem i Danske Koncert- og Kulturhuse. Musikkens Hus i Aalborg, der udover koncert- og kulturarrangementer er base for Aalborg Symfoniorkester, Det Jyske Musikkonservatoriums Aalborgafdeling, Aalborg...

læs mere