Om DKK

Danske Koncert- og Kulturhuse (DKK) er en sammenslutning af landets 24 største og mest moderne koncert- og kulturhuse.

Store oplevelser i hele Danmark

 

Hvert år samler DKKs 24 medlemmer tæt på 3 millioner gæster til et bredt udvalg af kvalitetsarrangementer inden for alle genrer.

DKKs medlemmer tilbyder publikum koncerter, musicals, stand-up, teater, opera og dans med de største danske og internationale navne i de bedst tænkelige rammer. Og bidrager samtidig til vækst og udvikling i hele Danmark.

DKKs formål

Foreningen blev stiftet i 1977 og har bl.a. til formål, at:

  • bidrage til vækst og udvikling i branchen og medlemskredsen, bl.a. gennem facilitering af faglige arrangementer og erfaringsudveksling for medlemshusenes ledende medarbejdere;
  • varetage medlemmernes interesser overfor omverdenen, herunder gennem PR- og public affairs aktiviteter;
  • understøtte udvikling af relevant repertoire og etablering af nye samarbejdsrelationer i branchen;
  • understøtte publikumsudvikling i medlemskredsen.

DKKs bestyrelse

DKKs bestyrelse består af seks repræsentanter for foreningens medlemskreds, hvoraf de to bestyrelsesmedlemmer er suppleanter, der deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. DKKs bestyrelse vælges for et år af gangen. Seneste valg til bestyrelsen fandt sted ved DKKs generalforsamling den 27. februar 2020, hvor medlemmerne også valgte foreningens interne revisor:

Torben Seldrup

Torben Seldrup

Formand, direktør for Musikhuset Esbjerg

Marius Byriel

Marius Byriel

Næstformand, direktør for Ringsted Kongrescenter

Peter Autzen

Peter Autzen

Direktør for Sønderjyllandshallen, Aabenraa

Per Malmberg

Per Malmberg

Kasserer, direktør for Arena Nord, Frederikshavn

Nicolaj Holm

Nicolaj Holm

1. suppleant, direktør for Aalborg Kultur- og Kongrescenter

Anders Jørgensen

Anders Jørgensen

DKKs interne revisor, direktør for Musikteatret Holstebro

DKKs samarbejdspartnere

DKKs sekretariat

Danske Koncert- og Kulturhuse (DKK) etablerede den 1. januar 2018 sit eget sekretariat med henblik på at sikre en fokuseret varetagelse af foreningens interesser både i relation til den daglige medlemsservicering og i forbindelse med løsning af PR- og public affairs-opgaver.

DKKs kontor ligger på Enghavevej 40 i København. Adressen er bedst kendt for at huse Danmarks største regionale spillested Vega, men den karakteristiske bygning tæt på Enghave Plads udgør også rammen for en lang række andre virksomheder inden for bl.a. musik, kultur og design.

DKKs direktør

Jesper Bay har mere end 35 års erfaring fra den danske musikbranche bl.a. som programansvarlig på spillesteder og direktør på pladeselskaber og i pladeselskabernes brancheorganisation IFPI. Han er tidligere medlem af Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommunes musikudvalg, Den Jyske Operas bestyrelse og nuværende formand for Bremen Teater/Hotel Cecil. Han er uddannet i kommunikation og markedsføring og tiltrådte direktørstillingen i DKK den 1. januar 2018.

Kontakt

Sekretariat:
Danske Koncert- og Kulturhuse
Lydens Hus
Gl. Kongevej 11-13, 5.
DK-1610 København V
info@d-k-k.dk

Direktør:
Jesper Bay
Tlf. +45 - 20 82 08 88
jesperbay@d-k-k.dk

Formand:
Torben Seldrup 
Direktør for Musikhuset i Esbjerg
torbenseldrup@d-k-k.dk