Om DKK

Danske Koncert- og Kulturhuse (DKK) er en sammenslutning af landets 23 største og mest moderne koncert- og kulturhuse.

Store oplevelser i hele Danmark

 

Hvert år samler DKKs 23 medlemmer tæt på 3 millioner gæster til et bredt udvalg af kvalitetsarrangementer inden for alle genrer.

DKKs medlemmer tilbyder publikum koncerter, musicals, stand-up, teater, opera og dans med de største danske og internationale navne i de bedst tænkelige rammer. Og bidrager samtidig til vækst og udvikling i hele Danmark.

DKKs formål

Foreningen blev stiftet i 1977 og har bl.a. til formål, at:

  • bidrage til vækst og udvikling i branchen og medlemskredsen, bl.a. gennem facilitering af faglige arrangementer og erfaringsudveksling for medlemshusenes ledende medarbejdere;
  • varetage medlemmernes interesser overfor omverdenen, herunder gennem PR- og public affairs aktiviteter;
  • understøtte udvikling af relevant repertoire og etablering af nye samarbejdsrelationer i branchen;
  • understøtte publikumsudvikling i medlemskredsen.

DKKs bestyrelse

DKKs bestyrelse består af seks repræsentanter for foreningens medlemskreds, hvoraf de to bestyrelsesmedlemmer er suppleanter, som deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. DKKs bestyrelse vælges for et år af gangen. Seneste valg til bestyrelsen fandt sted ved DKKs generalforsamling den 24. februar 2022, hvor medlemmerne også valgte foreningens interne revisor.

Lasse Rich Henningsen
Lasse Rich Henningsen

Bestyrelsesleder, direktør for Musikkens Hus og Aalborg Symfoniorkester

Lone Wessel

Lone Wessel

Vicebestyrelsesleder, direktør for Horsens Ny Teater

Jan Christensen

Jan Christensen

Bestyrelsesmedlem, direktør for Musikhuset Aarhus

Niels Kaas

Niels Kaas

Bestyrelsesmedlem, direktør for Jysk Musikteater

Per Malmberg

Per Malmberg

Bestyrelsesmedlem & kasserer, direktør for Arena Nord, Frederikshavn

Knud Bjerre

Knud Bjerre

Suppleant, direktør for KulturCenter Skive

Anders Jørgensen

Anders Jørgensen

DKKs interne revisor, direktør for Musikteatret Holstebro

DKKs samarbejdspartnere

DKKs sekretariat

Danske Koncert- og Kulturhuse (DKK) etablerede den 1. januar 2018 sit eget sekretariat med henblik på at sikre en fokuseret varetagelse af foreningens interesser både i relation til den daglige medlemsservicering og i forbindelse med løsning af PR- og public affairs-opgaver.

DKKs kontor ligger i “Lydens Hus” på Gl. Kongevej 11-13, 5. sal, 1610 København V. Lige over for Sankt Jørgens Sø og Planetariet, og vi bor dør om dør med en række andre aktører – og gode kolleger – i dansk musik- og kulturliv.

DKKs direktør

Jesper Bay har mere end 35 års erfaring fra den danske musikbranche bl.a. som programansvarlig på spillesteder og direktør på pladeselskaber og i pladeselskabernes brancheorganisation IFPI. Han er tidligere medlem af Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommunes musikudvalg, Den Jyske Operas bestyrelse og nuværende formand for Bremen Teater/Hotel Cecil. Han er uddannet i kommunikation og markedsføring og tiltrådte direktørstillingen i DKK den 1. januar 2018.

Kontakt

Sekretariat:
Danske Koncert- og Kulturhuse
Lydens Hus, Gl. Kongevej 11-13, 5.
DK-1610 København V
info@d-k-k.dk

Direktør:
Jesper Bay
Tlf. +45 - 20 82 08 88
jesperbay@d-k-k.dk

Konsulent:
Annette Wigandt
Tlf. +45 - 40 40 24 22
annettewigandt@d-k-k.dk

Bestyrelsesleder:
Lasse Rich Henningsen
Direktør for Musikkens Hus
og Aalborg Symfoniorkester
lrh@musikkenshus.dk